Merenje zavesa i draperija

Zavese

Optimalna širina zavese često se određuje tako da bude dva do tri puta veća od širine garnišne.

Kada naručujete zavesu koja je dva puta šira od širine garnišne, rezultat će biti standardno naborana zavesa. Na primer, ako je širina garnišne 2 metra, preporučuje se naručivanje zavese širine 4,2 metra, gde je 20cm dodato za porube.

Za bogatije naboranu zavesu, preporučuje se naručivanje zavese koja je 2,5 do 3 puta šira od širine garnišne. Na primer, za širinu garnišne od 2 metra, preporučuje se naručivanje zavese širine 5 metara ili više, u skladu sa željom da zavesa izgleda gušće i bogatije.

 Naručivanje zavese koja je manje od dva puta šira od širine garnišne rezultiraće manje naboranom zavesom, gotovo ravnom. Ovaj pristup nije preporučljiv jer nije u skladu sa standardima, a zavesa gubi estetski smisao.

Važno je napomenuti da na svakoj zavesi  20cm se gubi na porub po širini.

Draperije

Naša ekskluzivna kolekcija draperija odlikuje se gustim tkanjem koje pruža sofisticiran izgled. 

Preporučena širina draperija obično je 1,5 do 2,5 puta veća od širine garnišne. U većini situacija, draperije se postavljaju sa leve i desne strane prozora, stvarajući dekorativni efekat. Povlačenjem ka sredini prozora postiže se efikasno zamračenje prostorije i neprozirnost.

Naručivanjem draperija koje su 1,5 puta šire od širine garnišne, dobićete suptilno naborane draperije. Na primer, za garnišnu širine 2 metra, preporučuje se naručivanje draperija širine 2 komada po 1,7 metra, gde je 20cm dodato za porube.

Naručivanjem draperija koje su 2 puta šire od širine garnišne, dobićete draperije sa standardnim naborom. Na primer, za garnišnu širine 2 metra, preporučuje se naručivanje draperija širine 2 komada po 2,2 metra, gde je 20cm dodato za porube..

Za bogato naborane draperije, preporučuje se narudžbina draperija koje su 2,5 puta šire od širine garnišne. Na primer, za garnišnu širine 2 metra, preporučuje se naručivanje draperija širine 2 komada po 2,7 metra (ili više, u zavisnosti od želje za gušćim i bogatijim izgledom draperija), gde je 20cm dodato za porube.

Važno je napomenuti da na svakoj draperiji, 20cm se gubi na porub po širini.

kako izmeriti zavesu ili draperiju

A – širina garnišne, B – širina prozora, C – visina zavese, D – širina zavese ili draperije

zavese-i-draperije-do-poda

Merenje zavesa i draperija do poda:

• Za plafonske garnišne:

– Izmerite visinu od donjeg dela vaše plafonske garnišne do poda i oduzmite 2 cm (standardni pristup).

• Za zidne garnišne (šipke):

– Ako želite da šijemo zavesu/draperije sa prolazom za šipku(vitraž traka/ traka alka), izmerite visinu od gornjeg dela vaše zidne garnišne (šipke) do poda i oduzmite 2 cm (standardni pristup). 

– Ukoliko preferirate zavese/draperije koje će se kačiti pomoću štipaljki, izmerite visinu od donjeg dela vaše zidne garnišne (šipke) do poda (odbijte prazan prostor između šipke i štipaljke) i oduzmite 2 cm od poda. (standardni pristup).

zavese-do-stoka-prozora

Zavese i draperije do štoka prozora

Za plafonske garnišne:

– Izmerite visinu od donjeg dela vaše plafonske garnišne do štoka prozora i odbijte 2 cm (standardna praksa).

• Za zidne garnišne (šipke):

– Ako želite zavesu/draperije sa prolazom za šipku(vitraž traka/ traka alka), izmerite visinu od gornjeg dela vaše zidne garnišne (šipke) do štoka prozora i odbijte 2 cm (standardna praksa). Bitno je izmeriti i prečnik šipke kako bismo pravilno kreirali prolaz za šipku.

– Ukoliko želite zavese/draperije koje će se kačiti uz pomoć štipaljki, izmerite visinu od donjeg dela vaše zidne garnišne (šipke) do štoka prozora (odebite prazan prostor između šipke i štipaljke) i odbijte 2 cm (standardna praksa).

Merenje zavesa i draperija do radijatora

Zavese i draperije do radijatora

Za plafonske garnišne:

– Izmerite visinu od donjeg dela vaše plafonske garnišne do radijatora i odbijte 2 cm (standardna praksa).

• Za zidne garnišne (šipke):

– Ako želite zavesu/draperije sa prolazom za šipku(vitraž traka/ traka alka), izmerite visinu od gornjeg dela vaše zidne garnišne (šipke) do radijatora i odbijte 2 cm (standardna praksa). Bitno je izmeriti i prečnik šipke kako bismo pravilno kreirali prolaz za šipku.

– Ukoliko želite zavese/draperije koje će se kačiti uz pomoć štipaljki, izmerite visinu od donjeg dela vaše zidne garnišne (šipke) do radijatora (odebite prazan prostor između šipke i štipaljke) i odbijte 2 cm (standardna praksa).

Korpa
Scroll to Top