PODACI PRAVNOG SUBJEKTA​

PIB: 101248994

MBR: 55480834

Pun naziv firme: TRGOVINSKO KOMISIONA USLUŽNA RADNJA ELEGANT 

Adresa: Beogradska 10, 36000 Kraljevo

Korisnički servis / reklamacije: 0654209966, elegant.zavese@gmail.com

TKUR Elegant nije u sistemu PDV-a

POLITIKA PRIVATNOSTI​

U ime TRGOVINSKO KOMISIONE USLUŽNE RADNJE ELEGANT obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.  Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su
samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni TRGOVINSKO KOMISIONE USLUŽNE RADNJE ELEGANT  odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Uslovi korišćenja

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Opšti uslovi
1.Nakon prijema porudžbine putem sajta, kupac dobija e-mail sa svojom porudžbinom.
2. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
3. U slučaju bilo kakve promene, prodavac je dužan da obavesti kupca putem telefona
4. Sve eventualne promene izuzev promena vezanih za isporuku, ne odnose se na potvrđene porudžbine.

Garancija kvaliteta
TKUR Elegant garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi TKUR Elegant. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa računom. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica nepravilne upotrebe.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno
najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

NAČIN ISPORUKE​

Isporuka naše robe se vrši na teritoriji Republike Srbije.
Isporuka se vrši kurirskom službom.

Porudžbine primljene istog dana biće isporučene u roku od 3 do 7 radnih dana.Isporuke se ne vrše nedeljom.
Za porudžbine do 10000 dinara troškove isporuke snosi kupac.

Za porudžbine preko 10000 dinara troškove isporuke snosi prodavac.

Ograničenja isporuke:
Isporuka van teritorije Republike Srbije nije moguća.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, TKUR Elegant je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

Politika reklamacija

Kupac ima pravo da se lično u prodajnom objektu ili upitom preko elektronske pošte Prodavca obavesti o svojim pravima u vezi sa reklamacijom.
Pravo iz stava 1 člana 7 Internet kupac ostvaruje putem adrese za prijem elektronske pošte:
elegant.zavese@gmail.comili pozivom na broj: 065/4209966, a kupac u Maloprodaji putem adrese za prijem elektronske pošte: elegant.zavese@gmail.comili pozivom telefona 036/333660
Prodavac obaveštava Kupca na valjan način o obimu, uslovima, roku i načinu reklamacije robe, gde i kome se podnosi reklamacija, kao i o ostalim podacima s tim u vezi, odredbama ZZP-a koje se odnose na reklamaciju i ovom Pravilniku.
Prodavac na prodajnom mestu u Maloprodaji ima vidno istaknuto obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija i obezbeđuje prisustvo Ovlašćenog lica u toku radnog vremena.

Dodatne informacije o reklamacijama možete pronaći u Pravilniku o korišćenju prava na odustanak od ugovora i rešavanje reklamacija i povraćaju robe

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Korpa
Scroll to Top